kiremit-çatı-istanbulKiremitcati.com , Sektörüde dünyada kullanılan en ileri teknoloji malzemeleri Çatı sektörüne sunan ve uygulayan doğru adrestir.

İstanbul Çatı ve Kiremit Çatı konusunda önde gelen firmamız OSB Ahşap Yapı Panelleri, Kırılmayan Kiremit Shingle Çatı Kaplama Sistemleri, Ahşap Çatı Uygulamaları, Çelik Çatı, Arduvazlı Çatı Uygulamaları, Temel Bohçalama, Dış Cephe Mantolama Sistemleri, Teras Çatıları, Su ve Isı İzolasyon Uygulamaları, İç-Dış Cephe Boya, çatı izolasyonu, Çift ve Tek Kompenatlı İzalasyon Uygulamaları, Fayans ve Seramik Uygulamaları, Membran Çatı, Taş Yünü, Çelik Çatı, Ahşap Kamelya, Baca Temizliği, Kiremit Çatı Firmaları, Çatı Yapımı, Çatı Merdiveni, Duvar Kaplama, Osb Fiyatları, Sandviç Panel, Onduline, Sundurma, Veranda, Pergola, Çardak, Kılıçoğlu Çatı, Teras Çatı, Çatı Penceresi ve Çatı Tamiri ile 21 çeşit alanda Hizmet ve Satış İmkanı Sunmaktadır. En büyük hedefimiz, daha güvenli ve daha uzun ömürlü yapılar hazırlamaktır.

Onduline Çatı

Kullanım Şekline Göre Çatı Çeşitleri

Üzerinde Gezilebilen Çatılar : Bu çatılarda çatı üzeri teras, bahçe, açık ya da kapalı otopark olarak kullanılmak üzere tasarlanırlar.

Üzerinde Gezilemeyen Çatılar : Bu çatılar, düz ya da eğimli olabilecekleri gibi, yalnızca bakım ve onarım amacı ile üzerinde gezilebilir.

Yağış Suyunun Uzaklaştırılma Şekline Göre Çatı Çeşitleri

Dışa Akışlı Çatılar : Yağış suları çatının şekline nedeniyle çatının dışına doğru aktığından bu çatılara dışa akışlı çatılar denir.

İçe Akışlı Çatılar : Yağış suları çatının şekline nedeniyle çatının içine doğru aktığından bu çatılara içe akışlı çatılar denir.
Eğimine Göre Çatı Çeşitleri

Az Eğimli Çatılar : Eğimleri %0’dan %25’e kadar olan çatılar bu sınıfa girer.

Çok Eğimli Çatılar : Bu çeşit çatıların eğimi %25 ve daha büyük değerler alır.

Değişken Eğimli Çatılar : Bu tür çatılarda eğim değişkendir. Kubbe, tonoz ve kabuk gibi yüzeylerin eğimleri 0-90oarasında değişebildiğinden, bu tür yüzeyler bu gruba girerler.

Kaplama Malzemelerine Göre Çatı Çeşitleri

Kullanılacak örtü malzemesine göre çatıların sınıflandırılması, malzemenin türüne göre yapılır.

Kiremit kaplamalı, çimento esaslı donatılı levha kaplamalı, metal kaplamalı, bitüm kaplamalı, cam kaplamalı, polimer kaplamalı, doğal taş kaplamalı, bitkisel kaplamalı, toprak kaplamalı çatılar.
Biçimine Göre Çatı Çeşitleri

Çatılar biçimlerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilirler.

Tek yüzeyli, beşik örtülü, kırma, mansard, kubbe, külah, şed, düz ya da az eğimli çatılar.

Çatı Arası Havasının Varlığına Göre Çatı Çeşitleri

Çatı Arası Havası Olan Çatılar : Bu tür çatılarda örtü ve koruyucu katmanlarla taşıyıcı sistem arasında bir hava tabakası bulunur.

Çatı Arası Havası Olmayan Çatılar : Bu tür çatılarda örtü ve koruyucu katmanlarla taşıyıcı sistem arasında bir hava tabakası mevcut değildir.

Taşıyıcılık Niteliğine Göre Çatı Çeşitleri

Oturtma çatılar, asma çatılar, karma çatılar olmak üzere üçe ayrılırlar.

 

ÇATI YALITIMI

Bina dış kabuk elemanı olarak çatının, maruz kaldığı iç ve dış ortam fiziksel koşullarının kontrolleri amacıyla yalıtım önemli bir parametredir. Yalıtılması gereken başlıca etmenler su/buhar, ısı ışık/radyasyon ve ses olarak sıralanabilir.

Çatı Su/ Buhar Yalıtımı Uygulamaları

Kar ve yağış sularının uzaklaştırılması, eğimli ve kaplama esaslı çatılarda çatının şekli yönünden önemli bir sorun oluşturmazken, eğimli olmayan teras çatılarda bu suların küçük eğimlerle su gideri noktalarına yönlendirilmesi şeklinde çözümlenir.
Bina iç hacminde oluşacak su buharı basıncı nedeniyle bu hacmi çevreleyen tüm yapı elemanlarından geçerek dışarı çıkmak isteyecektir. Bu su buharının uzaklaştırılması, çatı türlerine göre değişiklik gösterir.

Soğuk çatılarda iç hacimlerde oluşacak su buharı, varsa betonarme taşıyıcı döşemeyi, böyle bir döşeme yoksa hacmin tavanını katederek üstteki hava tabakasına ulaşacaktır. Su buharı burada bina çatısının kaplama kısmından ve özellikle kaplama esaslı örtü malzemelerinin( kiremit, metal kaplama vb.) aralıklarından doğrudan dış atmosfere çıkacaktır.
Ancak, sıcak çatıda yağış sularının aşağıya geçmesine engel olan su yalıtım katmanı su buharının dış ortama geçişini de engelleyeceğinden, özel bir önlem alınarak su buharının kolayca dışarı çıkması sağlanmalıdır.

Çatı Isı Yalıtımı Uygulamaları

Bina dış kabuğundaki ısı kaybının  önemli bir kesimini çatılardan kaybedilen ısı enerjisi oluşturmaktadır. Çatılarda bu ısı kaybının belirli nitelikte ısı yalıtım malzemeleri kullanılarak önlenmesi gerekir.

Isı yalıtım malzemelerinin kullanımı çatının türüne göre değişiklik gösterecektir. Soğuk çatılarda çatı arasının mekan olarak kullanılmadığı durumlarda, ısı tutucu malzeme doğrudan döşeme üzerine serilebilir. Çatı arasının mekan olarak kullanılması durumunda, ısı yalıtımı sorununun doğrudan örtü sistemi içinde çözülmesi gereklidir.  Buna karşın sıcak çatı çözümlerinde kullanılacak açık gözenekli klasik ısı tutucuların noktasal yüklere karşı taşıyıcılığını artırmak amacıyla bir şap katmanı ile birlikte kullanılması gerekirken, kapalı gözenekli ve sudan etkilenmeyen ısı tutucu malzemelerin üretilmesi sonucu, ısı tutucu malzemenin su yalıtım katmanlarının üstüne uygulanabilmesi için ters çatı yapma olanağı sağlanmıştır. Yüksek ısı ortamı ile çalışılan fabrikalarda alttan yalıtımlı bir çatı istendiği takdirde, çatı üst tarafının daha güçlü yalıtılması gerekemektedir.

Çatı Işık / Radyasyon Yalıtımı Uygulamaları 

Sıcak çatıların ışık ve radyasyon ile ilişkileri ışık gereksinmesi ve radyasyondan korunma olarak ele alınabilir. Işık gereksinmesi için sıcak çatılarda çatı ışıklıkları yapılır. Bunlar sıcak çatı altındaki mekanlara ışık sağlamak üzere kullanılırlar.

Radyasyon sıcak çatıların korunması gereken bir etmendir. Özellikle bitüm ve benzeri siyah ya da koyu renkli sıcak çatı son katmanlarının güne radyasyonunun olumsuz etkilerinden korunması için radyasyon koruyucuları kullanılır. Bunların başında beyaz renkli yuvarlak çakıllar gelir. Bu malzeme son bitümlü katman üzerine 1-2 cm büyüklükte bitümle yapıştırılmış ince çakıl tabakası halinde, bunun üzerine de 4-5 cm büyüklükte beyaz renkli serbest çakıl halinde serilerek kullanılır. Çakılın beyaz rengi radyasyonu yansıtarak alttaki bitüm katmanının ısınmasına ve çözülmesine engel olur.
Çatı Ses Yalıtımı Uygulamaları

Döşemelerde ses sorunu ortam ya da darbe seslerinin yalıtılması sorunu olarak anlaşılabilir. Özellikle ortam sesinin döşemeden geçmemesi için döşemenin bu ses titreşimi ile membran titreşimi yapamayacak derecede ağır olmalıdır. Sıcak çatılar üzerindeki değişik katmanlar ve bu katmanlar ile hareketli yükleri de taşıyacak şekilde tasarlanıp hesaplandığından, bu tür çatı döşemelerinde ortam sesinin sorun oluşturması pek gündeme gelmez. Ancak, üzerinde gezilebilir sıcak çatılarda darbe sesinin rahatsızlık vermemesi için yüzer şap şeklinde bir uygulama olumlu sonuç verir.

Soğuk çatılarda genel olarak kaplama ve taşıyıcı döşeme arasında hava yastığı bulunması ses yalıtımı açısından olumlu bir etki yapar. Bu tür çatılarda, çatı üzerinde gezilemeyeceğinden, darbe sesi de söz konusu değildir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yaklaşık 10 yıllık bir yalıtım geçmişi olan evde oturuyorum.çatıda yalıtım malzemesi olarak cam yünü kullanılmış,acaba cam yününün ömrü ne kadardır?

Öncelikle çatı sistemi, camyününün kuru kalmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Lifli malzemelerde lifler arasında %90 oranında hava boşlukları vardır. Dolayısıyla malzemeye su gelmesi halinde bu hava boşlukları suyla dolar. Su, malzemenin ısı yalıtım işlevini olumsuz yönde etkiler. Örneğin, iyi su yalıtımı yapılmamış bir çatıda yağmur suyu zaman içerisinde camyünü malzemesinin içine sızabileceği için camyününün ısı yalıtım işlevini kaybetmesine yol açabilir. Aynı durum, çatı altı yaşam alanı olarak kullanılıyorsa ve ısı yalıtım malzemesinin altında yaşam alanından gelen buharı önleyecek bir malzeme yoksa da yaşanabilir.

Ayrıca, çatı sisteminin ortalama sıcaklığı ısı yalıtım işlevi açısından önemlidir. Ortalama sıcaklık arttığında ısı yalıtım değeri düşer ve hatta yüksek sıcaklıklar camyünü liflerini birbirine bağlayan maddeyi eritebileceği için işlevini kaybetmesine yol açabilir. Bu açıdan, çatı sisteminin kendi içinde hava sirkülasyonu yapacak şekilde tasarlanması da önemlidir.

Sonuç olarak, ortam durumu yalıtım malzemelerine direkt etki edebileceği için çatınızda kullanılan yalıtım malzemelerinin durumunu kontrol ettirmenizi, gerekiyorsa onarım yaptırmanızı öneririz.

Daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen benimle iletişime geçiniz.

Binamız 2007 yılında yapılmış ve bugüne kadar çatı aktarımı yapılmamış,acaba zamanı gelmiş midir? Çatı aktarımı kaç yılda bir yapılır?

Çatınızda herhangi bir sorun yaşamasanız bile yıllık olarak kontrolden geçirilmesi olası problemlerin önüne geçilmesi için önemlidir. Özellikle sonbahar başlamadan yıllık genel bir kontrol yaptırabilirsiniz. Bunun yanında 3 yılda bir detaylı bir keşif yapılarak çatının detaylarıyla birlikte konusunda uzman ekiplerce kontrol edilmesi gerekmektedir. İleride yaşanabilecek daha büyük problemlerin önüne geçilmesi için kontrol ve eğer varsa bakımlarının yapılması çatınızın daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

Çatıda kullanılan kiremit ağırlığının binaya etkisi nedir?

Çatıda kiremit ağırlığı zaman zaman teknik açıklamaya dayanılmadan yanlış aktarılan bir konudur. 100m2’lik bir çatıda yaklaşık 4,5ton bir ağırlık oluşturur. 5 katlı bir binanın toplam 600-700 ton ağırlığı düşünüldüğünde aslında bina statiği için kiremit ağırlığı çok küçük, hesaplamada göz ardı edilen bir ağırlıktır. Sonuçta çatı kaplama malzemesinin ağırlığı bina için önemli değildir. Diğer yandan çatı kaplama malzemelerinin olması gereken özelliklerinden biriside rüzgar dayanımıdır. Rüzgara karşı hafif malzemeler dayanıksız olabilmektedir. Çatıda hafif malzemeler kullanıldığında çatı taşıyıcısı da bu malzemeler göz önünde bulundurularak standartların altında yapılabilmekte bu da taşıyıcısı ile birlikte çatının tamamının uçmasına neden olabilmektedir.

1 metrekarede kaç adet kiremit kullanılır?

Metrekarede kullanılan kiremit adedi farklılaşabilmektedir. Kil kiremitler (Granada, Valensiya, Akdeniz, Kılıçoğlu 1) metrekarede 15 adet kullanılmaktadır, kil kiremitler içerisinde yer alan Alaturka Kiremit 30 adet kullanılmaktadır. Tercihiniz renkli kiremitler ise metrekarede 10 adet kullanılmaktadır.

Çatı rengini cephe ile uyumlu yapabilir miyim?

Pellentesque nec erat neque. Ut quam dui, sodales vitae velit non, faucibus vulputate ante. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse varius urna vitae dapibus fringilla. Donec arcu magna, auctor non felis a, volutpat elementum ipsum. Suspendisse ac nisl hendrerit, facilisis sapien commodo, posuere lorem. Donec eget lacus velit. Nullam pulvinar libero in consequat porta.

Çatıda Uygulama Garantisi neden önemlidir?

Çatı yıllar boyunca evinizin koruyucusu olmalıdır. Çatıda yanlış uygulamalar yapılması kısa veya uzun vadede ortaya çıkabilir. Uygulama ile ilgili garanti belgenizin olması sonraki yıllarda da ulaşabileceğiniz kurumsal bir muhatabınız olması önemli avantaj sağlayacaktır.

Çatıda nefes alan ürünlerin kullanılması neden önemlidir?

Her türlü yağışa ve yağışın zararlı etkilerine karşı koyabilme çatıların en önemli görevidir. Dışarıdan gelen doğal her türlü yağış çatıların doğrudan maruz kaldığı en önemli faktörlerdir. Yine evimizin içinden kaynaklanan su buharı da yoğuşma (nem) sebebiyle yapıya zarar verebilmektedir. Nem birikmesi evimize dışarıdan gelen doğal yağışlar kadar etki etmektedir. Nemin zararlı etkileri sadece çatıda değil yapının bütününü etkilediğinden ortamdan uzaklaştırılması yapının uzun ömürlü olması ve konforlu bir yaşam için önemlidir. Çatıda yalıtım için kullanılan malzemeler seçilirken çatı altının havalandırılması için buhar geçirgen yani nefes alan ürünler olması son derece önemlidir. Kullanılacak malzemenin buhar geçirgen olmaması çatı yapısını yani taşıyıcısını olumsuz yönde etkileyerek sorunların oluşmasına sebep olabilirken kullanıcıların sağlığını da olumsuz yönde etkileyecektir.

Çatıda ısı ve su yalıtımı yapılması gerekli midir?

Binalarda ısı kayıplarının %25’i çatıdan kaynaklanmaktadır. Çatı altı yaşam alanı olarak kullanılıyorsa çatıda ısı yalıtımı yapılması gereklidir. Su yalıtımı özellikle yağışın yoğun olduğu dönemlerde rüzgar ile birlikte suyun kiremit altından sızması sorunlarının önüne geçmek için yapılması son derece önemlidir.